So sánh sản phẩm
  Macbook Pro 2016 -MLW82SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/ 16GB/ 512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  Macbook Pro 2016 -MLW82SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/ 16GB/ 512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  59.880.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLW82SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/ 16GB/ 512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  59.880.000 đ

   CPU: Intel Core i7 (Dual-core) 2.7 GHz Turbo Boost 3.6 GHz, 8MB L3 cache
   RAM: 16GB - 2133 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 512GB
   Card đồ họa: Radeon Pro 450 + automatic graphics switching Intel HD Graphics 530
   Màn hình: 15.4"(2880 x 1800 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLH42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/16GB/512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  Macbook Pro 2016 -MLH42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/16GB/512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  59.880.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLH42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.7Ghz/16GB/512GB/ Vga Radeon pro 455 2G/ 15.4'/ Touch bar

  59.880.000 đ

   CPU: Intel Core i7 (Dual-core) 2.7 GHz Turbo Boost 3.6 GHz, 8MB L3 cache
   RAM: 16GB - 2133 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 512GB
   Card đồ họa: Radeon Pro 450 + automatic graphics switching Intel HD Graphics 530
   Màn hình: 15.4"(2880 x 1800 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLW72SA/A, ZA/A or ZP/A- CPU Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  Macbook Pro 2016 -MLW72SA/A, ZA/A or ZP/A- CPU Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  51.670.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLW72SA/A, ZA/A or ZP/A- CPU Core I7 2.6Ghz/ 16GB/ 256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  51.670.000 đ

   CPU: Intel Core i7 (Dual-core) 2.6 GHz Turbo Boost 3.5 GHz, 8MB L3 cache
   RAM: 16GB - 2133 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: Radeon Pro 450 + automatic graphics switching Intel HD Graphics 530
   Màn hình: 15.4"(2880 x 1800 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLH32SA/A or ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.6Ghz/16GB/256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  Macbook Pro 2016 -MLH32SA/A or ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.6Ghz/16GB/256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  51.670.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLH32SA/A or ZA/A or ZP/A - CPU Core I7 2.6Ghz/16GB/256GB/ Vga Radeon pro 450 2G/ 15.4'/ Touch bar

  51.670.000 đ

   CPU: Intel Core i7 (Dual-core) 2.6 GHz Turbo Boost 3.5 GHz, 8MB L3 cache
   RAM: 16GB - 2133 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: Radeon Pro 450 + automatic graphics switching Intel HD Graphics 530
   Màn hình: 15.4"(2880 x 1800 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MNQG2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  Macbook Pro 2016 -MNQG2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  45.500.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MNQG2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  45.500.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.9 GHz Turbo Boost 3.3 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 512GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MNQF2SA/A, ZA/A or ZP/AA - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  Macbook Pro 2016 -MNQF2SA/A, ZA/A or ZP/AA - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  45.500.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MNQF2SA/A, ZA/A or ZP/AA - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 512GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  45.500.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.9 GHz Turbo Boost 3.3 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 512GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLVP2SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  Macbook Pro 2016 -MLVP2SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  39.380.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLVP2SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Silver

  39.380.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.9 GHz Turbo Boost 3.3 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLH12SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  Macbook Pro 2016 -MLH12SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  39.380.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLH12SA/A, LL/A or ZP/A - CPU Core I5 2.9Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3'/ Touch bar, Space Grey

  39.380.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.9 GHz Turbo Boost 3.3 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLUQ2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/8GB/256GB/ 13.3', Silver

  Macbook Pro 2016 -MLUQ2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/8GB/256GB/ 13.3', Silver

  32.240.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLUQ2SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/8GB/256GB/ 13.3', Silver

  32.240.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.0 GHz Turbo Boost 3.1 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  Macbook Pro 2016 -MLL42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3', Space Grey

  Macbook Pro 2016 -MLL42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3', Space Grey

  32.440.000 đ

  Macbook Pro 2016 -MLL42SA/A, ZA/A or ZP/A - CPU Core I5 2.0Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3', Space Grey

  32.440.000 đ

   CPU: Intel Core i5 (Dual-core) 2.0 GHz Turbo Boost 3.1 GHz, 4MB L3 cache
   RAM: 8GB - 1866 MHz- LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: intel Iris Graphics 540
   Màn hình:13.3" (2560 x 1600 pixels)
  The new Macbook 2016 -MLHA2SA/A, MLHA2ZA/A- CPU Dual core 1.1Ghz/ 8GB/ 256GB/ 12", Gold

  The new Macbook 2016 -MLHA2SA/A, MLHA2ZA/A- CPU Dual core 1.1Ghz/ 8GB/ 256GB/ 12", Gold

  25.200.000 đ

  The new Macbook 2016 -MLHA2SA/A, MLHA2ZA/A- CPU Dual core 1.1Ghz/ 8GB/ 256GB/ 12", Gold

  25.200.000 đ

   CPU: Intel Dual-core 1.1 GHz Turbo Boost 2,7 GHz, Cache 3M
   RAM: 8GB - 1600MHz - LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: Intel HD Graphics 5300
   Màn hình:12" (2304 x 1440 pixels)
  Macbook Air 2016 - MGG2ZP/A, ZA/A - CPU Core I5 1.6Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3" , Silver

  Macbook Air 2016 - MGG2ZP/A, ZA/A - CPU Core I5 1.6Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3" , Silver

  25.200.000 đ

  Macbook Air 2016 - MGG2ZP/A, ZA/A - CPU Core I5 1.6Ghz/ 8GB/ 256GB/ 13.3" , Silver

  25.200.000 đ

   CPU: Intel Core I5 (Dual-core 1.6 GHz) Turbo Boost 2,7 GHz, Cache 3M
   RAM: 8GB - 1600MHz - LPDDR3 Onboard
   Ổ cứng: SSD 256GB
   Card đồ họa: Intel HD Graphics 6000
   Màn hình:13.3" (1440 x 900 pixels)
  IMAC 2015 - MK482ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.3Ghz upto 3.9Ghz))/ 8GB/ 2TB/ VgaAMD Radeon R9 M395 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  IMAC 2015 - MK482ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.3Ghz upto 3.9Ghz))/ 8GB/ 2TB/ VgaAMD Radeon R9 M395 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  54.980.000 đ

  IMAC 2015 - MK482ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.3Ghz upto 3.9Ghz))/ 8GB/ 2TB/ VgaAMD Radeon R9 M395 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  54.980.000 đ

   CPU: Quad Core I5 (Dual-core) (3.3Ghz upto 3.9Ghz) RAM: 8GB - 1867 MHz- SDRAM LPDDR3 Ổ cứng: 2TB Card đồ họa: Vga AMD Radeon R9 M395 2Gb Màn hình: 27" IPS Retina …
  IMAC 2015 - MK472ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.2Ghz upto 3.6Ghz))/ 8GB/ 1TB/ VgaAMD Radeon R9 M390 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  IMAC 2015 - MK472ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.2Ghz upto 3.6Ghz))/ 8GB/ 1TB/ VgaAMD Radeon R9 M390 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  48.300.000 đ

  IMAC 2015 - MK472ZP/A - CPU Quad Core I5 (3.2Ghz upto 3.6Ghz))/ 8GB/ 1TB/ VgaAMD Radeon R9 M390 2Gb/ 27" IPS Retina 5K

  48.300.000 đ

   CPU: Quad Core I5 (Dual-core) (3.2Ghz upto 3.6Ghz) RAM: 8GB - 1867 MHz- SDRAM LPDDR3 Ổ cứng: 1TB Card đồ họa: Vga AMD Radeon R9 M390 2Gb Màn hình: 27" IPS Retina …
  Màn hình LCD HP LE1911- 19 inch (Vuông)

  Màn hình LCD HP LE1911- 19 inch (Vuông)

  1.420.000 đ

  Màn hình LCD HP LE1911- 19 inch (Vuông)

  1.420.000 đ

   Hãng: HP-Compaq
   Kích thước: 19 inch 
   Kiểu màn hình: TFT-LCD 
   Độ phân giải: 1280 x 1024 pixels.
   Góc nhìn: 160°(H) / 160°(V)
   Độ sáng : 250cd/m2 
   Độ tương phản: 1000:1 

  Màn hình máy tính LCD HP LE1711 - 17 inch(Vuông)

  Màn hình máy tính LCD HP LE1711 - 17 inch(Vuông)

  1.160.000 đ

  Màn hình máy tính LCD HP LE1711 - 17 inch(Vuông)

  1.160.000 đ

   Hãng: HP-Compaq
   Kích thước màn hình:17 inch
   Kiểu màn hình: Active Matrix TFT LCD
   Độ phân giải tối đa:1280 x 1024
   Góc nhìn:160°(H) / 160°(V)
   Độ sáng màn hình: 250cd/m2
   Độ tương phản:1000:1
  4% Off
  Mouse Wireless Delux M137 Black

  Mouse Wireless Delux M137 Black

  145.000 đ

  150.000 đ

  Mouse Wireless Delux M137 Black

  145.000 đ

  150.000 đ

   MODEL: M137 Wireless 
   MÔ TẢ: Chuột quang không dây
   ĐỘ PHÂN GIẢI: 1000 dpi
   KẾT NỐI: USB 
   MÀU: Đen viền xanh
   BẢO HÀNH: 12 tháng( đổi mới ngay trong 3 tháng đầu)

  4% Off
  Mouse Wireless Delux M137 White

  Mouse Wireless Delux M137 White

  145.000 đ

  150.000 đ

  Mouse Wireless Delux M137 White

  145.000 đ

  150.000 đ

   MODEL: M137 Wireless 
   MÔ TẢ: Chuột quang không dây
   ĐỘ PHÂN GIẢI: 1000 dpi
   KẾT NỐI: USB 
   MÀU: Trắng viền hồng 
   BẢO HÀNH: 12 tháng( đổi mới ngay trong 3 tháng đầu)

  Máy in Wifi đa năng Samsung SCX-3406FW

  Máy in Wifi đa năng Samsung SCX-3406FW

  3.540.000 đ

  Máy in Wifi đa năng Samsung SCX-3406FW

  3.540.000 đ

   Loại máy: In, Scan, Copy, Fax Bộ nhớ: 120MB Tốc độ in: 20 trang / phút ; Độ phân giải: In: 1200 x 1200 dpi, Copy:1200 x 1200 dpi, Scan: 600 x 600 dpi Khổ giấy: A4, A5 Khay giấy: Input: 150 tờ , Output: 100 tờ Cổng kết nối: USB 2.0, …
  Máy in đa chức năng Samsung SCX-3401F

  Máy in đa chức năng Samsung SCX-3401F

  2.590.000 đ

  Máy in đa chức năng Samsung SCX-3401F

  2.590.000 đ

   Loại máy:  In, Scan, Copy, Fax Bộ nhớ: 64MB Độ phân giải In: 1200 x 1200 dpi, Copy:1200 x 1200 dpi, Scan: 4800 x 4800 dpi Khổ giấy: A4, A5 Khay giấy: Input: 150 tờ , Output: 100 tờ Cổng kết nối: USB …